Protecció de dades

El reclamant autoritza expressament Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A. perquè les dades personals recollides en aquest document, com també les que siguin proporcionades en el futur, quedin incorporades a les bases de dades de la Gestora, que les tractarà per tal de complir el que estableix la legislació vigent del Servei d'Atenció al Client. El reclamant autoritza expressament l'Entitat Gestora la cessió i/o interconnexió d'aquestes dades a les entitats que integren el Grupo Zurich, els seus Agents i entitats col·laboradores, amb la mateixa finalitat. El partícip, d'acord amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals davant Deustche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., com a responsable del fitxer, a través de l'adreça: Ronda General Mitre, 72-74, 1ª planta - 08017 Barcelona.